37 views

Heo May Heo may trên phố khuya nay Một mình dạo bước bàn tay chợt buồn Mùa này có nhớ nhau luôn  Thu xưa khơi mở suối nguồn yêu thương Thu về gửi gió vấn vương Để hoa Cúc nở ngập đường vàng tơ Gió mang hương sắc đợi chờ Bàn tay đợi đến bao giờ nắm tay Lòng buồn trong gió heo may Hồn se sắt lạnh những ngày nhớ nhung Cô đơn đếm bước lạnh lùng Đêm khuya sương phủ mịt mùng trông mong Heo may lùa lạnh cõi lòng Mảnh hồn hiu quạnh long đong ủ sầu Thu này người đã về đâu Còn chăng nhớ mối tình đầu năm xưa 🍂🍁🍂

thumb_up9thumb_downrepeat2chat_bubble3