31 views

MỘT KIẾP NGƯỜI. (Tiễn người bạn ra mộ phần - cảm tác) Sương khói mù khơi một góc đời Thời gian thì chẳng chịu ngừng trôi Bóng ai trên bến còn mong đợi Thuyền cũ giờ đây đã tách rời. Vừa mới nghe cười vang vọng tiếng Ngờ đâu đã khóc chuyện chia phôi Tiễn nhau lần cuối nơi phần mộ Như lá vèo bay...hết kiếp người.

thumb_up9thumb_downrepeat1chat_bubble