57 views
ผมพบวิธีการเรียนรู้ของผมแล้วว่ะ หลังจากโพสต์เศรษฐกิจ 2 โพสต์ของผม เวลาผมจะเรียนรู้อะไรสักอย่าง ผมจะใช้การฟังข้อมูลเอา เช่น พอดแคสต์ เทปเสียง หรือ pdf ที่ให้ translate อ่านออกเสียงให้ฟัง *พร้อมกับ* ทำกิจกรรมอื่นไปด้วย เช่น เล่นเกม ออกกำลังกาย แล้วพอฟังได้สักพักก็จะหยุด แล้วคัดลอกคำพูดบางส่วนมาเขียนเป็นโพสต์ (อาจจะเผยแพร่หรือไม่ก็ได้) ในภาษาพูดของตัวเอง จากนั้นจะอ่านโพสต์แล้วใช้เทคนิค Outline Method จดโน้ตสรุปเอา หาสไตล์การเรียนให้เจอครับ แล้วโพสต์ยาวๆ มีสาระแบบนี้จะเขียนง่ายขึ้น #MindsTH #Thailand
thumb_up7thumb_downrepeat1chat_bubble2