วันที่ 19 กันยายน 2563 ไปกันเยอะๆนะ@ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จะได้ตบหน้าอีขยะอย่างอีแก้วสรร ที่เหมือนเคลมตัวมึงเองว่าเป็นทั้งหมดของธรรมศาสตร์ อีดอก! อาจารย์เหี้ยไรหลักการพังพินาศขนาดนี้..! ดีนะชะตากูยังไม่ตกต่ำเลยไม่ทันได้เรียนด้วย..😏 *เพราะอาจารย์ฉันคือที่สุด..อ.วิโรจน์ อาลี หรืออีกท่านคือ ผศ.ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ คือผู้ที่สร้างจิตสำนึกที่ว่า "ธรรมศาสตร์เพื่อประขาชน" ไม่ใช่เศษอาจารย์ที่ต้นไม้แห่งจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ได้ตายห่าลงไปแล้ว..ตายไปพร้อมกับความเป็นประชาธิปไตยและความเป็นคนในตัวของเขาด้วย เช่น "แก้วสรร อติโพธิ" 🖕🏻

thumb_up37thumb_downrepeatchat_bubble