ถ้าเอาความคิดถึงออกจากหัวแบบนี้ได้ก็คงดี

thumb_up7thumb_downrepeatchat_bubble