171 views
ต่อจากโพสต์เมื่อกี๊ ไม่ใช่แค่ปัญหาคนว่างงาน-ตกงานเท่านั้นนะครับ เรื่องรายได้ของแรงงานที่ลดลงก็น่าห่วง ดูอย่างแรงงานนอกระบบก็ได้ (ฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ) ที่คิดเป็นสัดส่วน 55% เยอะที่สุดในตลาดแรงงานไทย เหล่านี้ก็รายได้ลดลงเช่นกัน มีการเปรียบเทียบวิกฤติเศรษฐกิจอย่างต้มยำกุ้งด้วย ว่าครั้งนั้นที่เกิดเนี่ย ภาคส่วนที่กระทบที่สุด คือภาคก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และการเงิน แต่ว่าไทยยังโชคดีที่มี Buffer หรือตัวรองรับแรงกระแทกจากผลกระทบนี้ ได้แก่ภาคการผลิต เกษตร และบริการ-ท่องเที่ยว อันนี้ยังมีรายได้ดีอยู่ เพราะตอนนั้นค่าเงินบาทอ่อนมาก ทำให้ส่งออกดีขึ้น การท่องเที่ยวดีขึ้น ราคาสินค้าเกษตรก็กำลังดี แต่วิกฤติโควิด หา Buffer ค่อนข้างยาก เพราะอย่างที่รู้กัน ว่าภาคบริการ-ท่องเที่ยวนี่โดนหนัก ภาคการผลิตที่คิดเป็น 20% ของแรงงานไทย ก็ไม่ไหวเหมือนกัน เพราะปีที่แล้วภาคนี้ก็ปลดแรงงานเยอะสุด ตอนนี้ demand จากต่างประเทศก็ลดลง แถมปัญหาเรื่อง trade war ที่ผ่านมาอีก เกษตรก็เจอภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตลดลง รายได้ก็ลดลง กลับไปทำเกษตรที่ต่างจังหวัดก็เลี้ยงชีพยาก เพราะภาคเกษตรเนี่ยพึ่งเงินส่งกลับจากภาคอุตสาหกรรมเยอะเหมือนกัน คิดเป็น 70% ของ household ภาคเกษตรที่ต้องการเงินทุนจากภาคอื่น ยกตัวอย่าง realๆ ง่ายๆ คนงานโรงงาน ทำงานได้เงินเดือน แล้วส่งเงินกลับต่างจังหวัด ให้คนในครอบครัวมีทุนไปทำเกษตร แต่ตอนนี้ครับ คนงานโรงงานก็ตกงาน ภาคเกษตรก็รองรับแรงกระแทกจากภาวะเศรษฐกิจนี้ไม่ได้เหมือนครั้งต้มยำกุ้ง ภาคเศรษฐกิจโดยรวมมันเลยกระทบกันหมดเกือบทุกภาคส่วนเลยนั่นเอง #MindsTH #Thailand
thumb_up35thumb_downrepeat8chat_bubble