99 views
คุยเรื่องธนาคารและอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจ เราเป็นcapitalistนะ เราเชื่อในอุดมการณ์ทุนนิยมแต่ขณะเดียวกัน เรากลับสนับสนุนให้nationalise banking system งงนิดหน่อย เดี๋ยวอธิบาย เราเชื่อว่ากลไกการค้าเสรีจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง(ความจริงก็คือเอกชนนั่นแหละแก้กันเอง โดยอาศัยแรงจูงใจคือเงิน/ที่ถูกเรียกสวยๆว่าทุน(capita)นั่นแหละ) แต่ถึงเราจะสนับสนุนระบบทุนนิยม แต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่ากลไกธนาคารคือหัวใจของการทำให้ทุนนิยมนั้นไม่ทำงานอย่างที่มันควรเป็น เช่นเดียวกันกับธุรกิจอื่นๆ ธนาคารก็ต้องการแสวงหากำไรให้มากที่สุด แต่ปัญหาคือ กำไร(interest)มักจะแปรผกผันกับความเสี่ยง(risk) กลไกของธนาคารที่ด้วยตัวเองมีความเสี่ยงสูงมาก(เอาเงินคนอื่นมาปล่อยกู้)ก็ต้องการผลตอบแทนสูงมากๆเพื่อชดเชยความเสี่ยงนั้น ปัญหาสำคัญจะอยู่ที่ทั้งกลไกในการจำกัดความเสี่ยงของธนาคารและการแสวงหากำไรที่กระทบกับการเติบโตของระบบทุนนิยม กลไกในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารเป็นแกนหลักที่ทำให้ธุรกิจธนาคารไม่ล้มละลาย เพราะการันตีว่าเงินที่ปล่อยกู้นั้นจะได้กลับคืนอย่างครบถ้วน รูปแบบที่ทำกันก็คือการมีผู้ค้ำประกัน แต่ก็มีtacticนี่น่าเกลียดมากๆที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศด้อยพัฒนานิยมใช้กันเช่น การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันให้ต่ำกว่ามูลค่าจริง ฯลฯ รวมอยู่ด้วย กระบวนการเหล่านี้จำกัดการเข้าถึงเงินทุนของคนไม่มีเงิน เปิดโอกาสให้เฉพาะคนที่มีเงินอยู่แล้วเท่านั้นสามารถแสวงหาเงินเพิ่มได้ อีกส่วนหนึ่งคือกำไรของธนาคาร ปัญหาข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะธนาคารสามารถเรียกดอกเบี้ยได้สูงมาก และอาจทำสัญญาให้ดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ย(ของธนาคารเองที่อ้างว่าอิงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของแบงค์ชาติ) การแสวงหากำไรนี้ให้กิจการขนาดเล็กรับภาระสูงมาก ซึ่งคาบเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องinterest-risk ยิ่งคนจนแค่ไหนก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะได้เงินคืนมากขึ้น คนจนจึงจ่ายดอกเบี้ยสูงกว่า ธุรกิจขนาดเล็กที่กู้เงินได้น้อย ยังต้องรับภาระดอกเบีเยที่สูงกว่าด้วย ประกอบปัญหา 2 ส่วนเข้าด้วยกัน สรุปได้ประมาณนี้ คนจน: มีเงินในมือน้อย + กู้เงินเพิ่มได้น้อย = มีเงินทุนน้อย + ภาระดอกเบี้ยสูง -> มีโอกาสในการเพิ่มรายได้ต่ำ คนรวย: มีเงินในมือเยอะ + สามารถกู้เงินได้เยอะ = มีเงินทุนเยอะ + รับภาระดอกเบี้ยน้อย -> มีโอกาสในการเพิ่มรายได้ได้มาก พอกลไกธนาคารตามแนวคิดทุนนิยมให้ผลลัพธ์ต่อระบบเศรษฐกิตแบบนี้ เราที่สนับสนุนระบบทุนนิยมจึงเห็นว่าควรnationaliseระบบธนาคารไปน่าจะดีกว่า แต่ก็อาจเกิดการโต้แย้งได้ อย่างเช่นถ้าแบงค์ชาติมีมาตรการที่รัดกุมพอ ก็แก้ปัญหาข้อ2เรื่องกำไรของธนาคารไม่ให้มากเกินไปได้ หรือการเปิดให้ธนาคารต่างชาติแข่งขันกับธนาคารในประเทศก็น่าจะมีแรงกระตุ้นให้ธนาคารเข้าถึงคนจนให้มากขึ้น แก้ปัญหาข้อ1เรื่องการเข้าถึงเงินของคนจนได้ ถ้าทำทั้งสองอย่างนี้ก็น่าจะแก้ปัญหาได้ ความจริงแล้วมันเป็นตรงกันข้าม ถ้าแบงค์ชาติควบคุมธนาคารพาณิชย์มาก ธนาคารต่างชาติจะไม่อยากทำธุรกิจในไทย ปัญหานี้จึงเป็นปัญหางูกินหาง เราเชื่อว่ามีวิธีการอื่นแหละ แต่ตอนนี้เราแค่คิดว่าทางนี้ดีที่สุด แม้จะมีผลเสียอย่างเรื่องความเสี่ยงที่ว่า ถ้าทุกคนถอนเงินออกจากธนาคาร(ที่เหลืออยู่แห่งเดียง) ก็ทำให้ระบบเศรษฐกิจทั้งระบบพังลงได้สบายๆเลย อยากรู้ว่าเขียนยาวแบบนี้แล้วคนอื่านอ่านถึงบรรทัดสุดท้ายไหม? 🤔 #thailand #finance #mindsth #economics #economy
thumb_up9thumb_downrepeat3chat_bubble