85 views

Nói chứ.... không phải phân biệt vùng miền chứ. Nhìn thôi đã đủ ghét cay ghét đắng rồi.( mặc dù tôi cũng là người Miền ngoài.) Tổ sư..... ngu còn tỏ nguy hiểm.!

thumb_up9thumb_downrepeatchat_bubble1