2.07k views

Đây là Minh Đao, là sỹ quan an ninh Hà Nội, thường xuyên xuất hiện trấn áp các sự kiện biểu tình ở bờ hồ. người này cầm đầu nhóm trinh sát về Đồng Tâm nằm vùng, sau cuộc xung đột với Đồng Tâm 2017. Nhiệm vụ của Minh Đao gồm nắm tình hình, dân vận, nghe trộm điện thoại, định vị theo dõi tổ Đồng Thuận, vẽ bản đồ chi tiết kế hoạch tấn công vào Đồng Tâm chắc chắn do nhóm của Minh Đao.

thumb_up8thumb_down1repeat1chat_bubble