336 views
แกนนำเสื้อแดงต้องระวังไว้ เรื่องการเข้าร่วมชุมนุมในครั้งนี้ การปล่อยตัว พระราชทานอภัยโทษแกนนำเที่ยวนี้ มันดูเหม่ง ๆ กลิ่นตุ ๆ ดูจะมีความตั้งใจที่จะปล่อยตัวก่อนวันที่ 19 เป็นพิเศษ หากมีการเข้าร่วม อาจจะเป็นเหตุให้นำมากล่าวหา ประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมได้ และหากจะขึ้นเวที ก็ยิ่งจะเป็นเป้าใหญ่ หากต้องการสนับสนุนการชุมนุม ผมมองว่าน่าจะทำจากภายนอกอย่างเดียวดีกว่า เพราะมันเป็นเหมือนแผนเตรียมยัดเยียดข้อหาให้ผู้ชุมนุมวันที่ 19 ยังไงไม่รู้ซิ #mindsth #thailand
thumb_up37thumb_downrepeat15chat_bubble