147 views

รัฐประหารคือการก่อกบฏ 🖋 คนเซ็นชื่อก็เป็นกบฏ 🖋 1) สลิ่มฝุ่นใต้ตีนชอบตอแหลว่า “ในหลวง” เซ็นชื่อตามธรรมเนียม เป็นแค่พิธีการตาม protocol 2) สลิ่มฝุ่นใต้ตีนชอบตอแหลว่า “ในหลวง” จำใจต้องเซ็นชื่อ เพราะถูกทหารบังคับให้เซ็น ***ซึ่งเป็นเรื่องโกหกตอแหลพันล้านเปอร์เซ็นต์*** ร่างกฎหมายต่างๆทุกฉบับที่สภาฯ ส่งไปให้ในหลวงลงพระปรมาภิไธย โดยหลักการ, ในหลวงมีพระราชอำนาจในการทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยก่อน ถ้าหาก “ไม่ทรงเห็นชอบ” ในหลวงก็ไม่เซ็นชื่อ และตีร่างกฎหมายนั้นส่งกลับมาที่สภาฯ เพราะฉะนั้น การที่ในหลวงเซ็นชื่อลงพระปรมาภิไธยรับรองการก่อกบฏทำรัฐประหารของกองทัพไทยชั่ว อีกทั้งในหลวงยังมีตำแหน่งเป็นจอมทัพไทย เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทหารทุกเหล่าทัพ นั่นคือในหลวง “ทรงเห็นชอบ” กับการทำรัฐประหารนั้นๆแน่นอน และทรง “เอาด้วย” กับคณะกบฏ 100% จึงยินยอมเซ็นชื่อรับรอง สรุปคือในหลวงทรงเลือกได้ตามพระราชอัธยาศัย ที่จะเซ็นชื่อ หรือไม่เซ็น ไม่มีใครบังอาจไปบังคับในหลวงได้ และการใช้พระราชอำนาจแบบนี้คืออุปสรรคปัญหาของประชาธิปไตย เพราะในหลวงทรงวางพระองค์เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เมื่อไหร่ที่มีการปฏิวัติประชาชน, อภิวัฒน์ประเทศไทยใหม่ทั้งหมดแบบล้างไพ่ ก็ไม่จำเป็นต้องมีใครสาระแนมาเซ็นชื่อรับรอง เพราะคนเซ็นชื่อคือในหลวงจอมปีศาจ ก็ต้องโดนถีบกระเด็นตกจากบัลลังก์เหมือนกัน ไม่ต้องเก็บไว้แล้ว สถาบันกษัตริย์ มันถ่วงความเจริญและไม่มีประโยชน์ เกะกะรกรุงรัง สิ้นเปลือง หมดเวลาแล้ว กับสถาบันกษัตริย์ที่ทำให้โคตรเสียเวลาประเทศไทย และโคตรเสียเวลาคนไทย. ============= ต่อไปนี้ เราจะได้ไม่ต้องเห็นข้อความในลักษณะนี้อีก มันคือลิเกน้ำเน่า ชงเองกินเอง ระหว่างกษัตริย์ชั่วกับทหารชั่ว : “...ด้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้นำความกราบบังคับทูลว่า เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่อื่นๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มขยายตัวจนอาจนำไปสู่การเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง หรือเหตุจลาจล ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม เพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคี ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย คณะทหาร และตำรวจ ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า ได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยแก่ประเทศชาติและความสมานฉันท์ของประชาชน จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...” ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เป็นปีที่ 69 ในราชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ============= #MindsTH #Thailand #ThaiCoupDétat #ThaiFascistRegime #คนเซ็นรับรองรัฐประหารก็เป็นกบฏ

thumb_up18thumb_downrepeat6chat_bubble