111 views
เยาวชนคนรุ่นใหม่เขาตาสว่างหมดแล้ว รู้ว่าแก่นของปัญหาในประเทศคืออะไร และพวกคุณจนท.ตำรวจทหาร คุณจะฆ่าทำลายล้างคนไปทั้งเจเนอเร่ชั่นอย่างนั้นหรือ หรือว่าจะทำค่ายล้างสมองอุยกูร์ยัดคนเป็นแสนเป็นล้านเข้าค่ายแบบที่จีนทำ คิดว่าทำได้เหรอถามจริงๆ
thumb_up25thumb_downrepeat7chat_bubble