233 views

ครอบครัวนั้นเปรียบเสมือนเทาเที่ย (饕餮) เป็นสัตว์ประหลาด กินตะกละ เห็นอะไรเป็นกิน เทาเที่ยเปรียบเสมือนผู้ที่มีความละโมบโลภมาก ถ้าจะกำจัดให้สิ้นซาก อย่าเสียแรงกำจัดบริวารของมัน ต้องฆ่าตัวนางพญาให้ตาย พวกบริวารมันก็จะหมดแรงสู้ไปเอง

thumb_up38thumb_downrepeat9chat_bubble2