316 views
สิ่งที่เราประทับใจมากๆจากการต่อสู้ในฝ่ายประชาธิปไตยคือ 1.เราได้เห็นคนรุ่นใหม่ขอโทษคนเสื้อแดงที่เคยเข้าใจเขาผิดไป 2.เราได้เห็นคนเสื้อแดงขอบคุณน้องๆที่ออกมาสานต่อความฝันของพวกเขาต่อไป "เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ "ที่เราพบได้จากในม็อบ เป็นสิ่งที่เราหาไม่ได้จากอำนาจนิยมฝ่ายขวา #ประชาชนสู้เพื่อประชาชน #ให้มันจบที่รุ่นเรา
thumb_up53thumb_downrepeat16chat_bubble