200 views

ออกอาการ เค้าจาฟ้องง เค้าจาฟ้องงงพ่อง

ออกอาการงี้ แสดงว่าได้ผลดี ปั่นแท็ก #แบนสปอนเซอร์เนชั่น ให้หนักยิ่งกว่าเดิม ติดแท๊กม๊อบทุกม๊อบด้วย ให้มันรู้จักพลังของประชาชนเจ้าของประเทศบ้าง สื่ออื่นจะได้ดูไว้เป็นเยี่ยงอย่าง อย่าทำตัวแบบ Nation

thumb_up33thumb_downrepeat9chat_bubble