82 views
MỘT NỀN GIÁO DỤC THẤT BẠI Vợ chồng này sinh ra lớn lên và học tập hoàn toàn trong xã hội và trong nền giáo dục XHCN. Kiến thức về pháp luật hoàn toàn không có, hiểu biết về quyền làm người là con số không, họ vô tư nghĩ rằng họ có quyền bắt giữ và trấn áp người khác nên chủ động ghi lại hành vi sai phạm pháp luật và xâm phạm quyền làm người của họ đưa lên mạng xã hội. Phản ứng của cộng đồng buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc và họ cần gánh chịu hậu quả do hành vi sai trái của họ gây ra. Qua đó thấy rằng nền giáo dục XHCN là nền giáo dục sai lầm và thất bại. Đừng bưng bít nữa hãy dạy cho học sinh và phổ biến ra toàn dân về nhân quyền, nếu có kiến thức này thì dù mù mờ về pháp luật cũng không vi phạm, kể cả người bị quỳ. Clip livestream của vợ chồng chủ quán nướng Hiền Thiện https://youtu.be/ui1nJiaHhP8
thumb_up7thumb_downrepeat1chat_bubble2