93 views

สลิ่มเค้ามีคอนเท้นรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในรูปโปรไฟล์กันหรอ ละนี่เห็นรูปนี้แล้วน้ำตาจะไหล หนูลูกไม่น่าเลย

thumb_up13thumb_downrepeat4chat_bubble2