12 views

Không có Smart Phone thì sao? 😂😂😂 Phone CÙI BẮP, CỤC GẠCH sắp lên ngôi? 👍👍👍 -------- 18/8/20 Xem xét ban hành quy định buộc chủ thuê bao di động cài Bluezone trên smartphone DMCS lũ độc tài súc vật

thumb_up6thumb_downrepeat1chat_bubble1