87 views
ดูสัมภาษณ์ของเด็กมัธยมแล้ว น้องมีวุฒิภาวะมากกว่าข้าราชการครูหลายโรงเรียนซะอีก ผู้ใหญ่ที่คิดว่าตนฉลาดกว่า ถ้าฟังสัมภาษณ์นี้คงอกแตกตายอ้ะ แม้แต่ รตม. ศธ. ที่ไม่มีความชอบทำอะไรแล้ว ยิ่งทำให้เห็นกะลาที่ครอบอยู่บนหัวข้าราชโจรพลเรือน ผู้ใหญ่ในสังคมไทยที่ชอบดูถูกเด็กรุ่นใหม่ กลายเป็นว่าคำพูดของน้องได้สะท้อนความโง่ของผู้ใหญ่ออกมา การศึกษาของประเทศนี้ไม่มีอะไรมาก แค่ต้องการจะบังคับให้พวกเด็ก ๆ ห้ามฉลาดเกินวัยเท่านั้นเอง 5555
thumb_up17thumb_downrepeat4chat_bubble