38 views

ประชาสัมพันธ์สำหรับชาวเชียงใหม่เจ้า🌹

พิพิธภัณฑ์สามัญชน x Being in the Book ภูมิใจนำเสนอนิทรรศการ การเล่าเรื่อง 2475 ผ่านตัวหนังสือและของสะสม ร่วมระลึกถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองไทย พ.ศ. 2475 ผ่านหนังสือ สิ่งพิมพ์ และของสะสมที่ระลึก สานต่อความสำคัญของเหตุการณ์ไม่ให้ลบเลือนหายไป สามารถเข้าชมได้ฟรีที่ร้านหนังสือ Being in the Book ตามเวลาทำการของร้าน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 23 กันยายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Page Inbox หรือโทร 0806701773 (ภีม) ----------------------------------- รายชื่อหนังสือของพิพิธภัณฑ์ที่จะนำไปให้บริการ ทหารเรือปฏิวัติ - นายหนหวย สนพ.มติชน กบฎบวรเดช - เพลิง ภูผา สนพ.เพชรประกาย เลือดสีน้ำเงิน - ปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ สนพ.มติชน ขอฝันใฝ่ ในฝัน อันเหลือเชื่อ - ณัฐพล ใจจริง สนพ.ฟ้าเดียวกัน ราษฎรธิปไตย: การเมือง อำนาจ และความทรงจำของ(คณะ)ราษฎร - ศรัญญู เทพสงเคราะห์ มติชน กบฎบวรเดช: เบื้องแรกปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม 2475 - ณัฐพล ใจจริง สนพ.มติชน สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น - ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล สนพ.มติชน ประวัติศาสตร์การเมืองไทย 2475 - 2500 - ชาญวิทย์ เกษตรศิริ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ราษฎรสามัญหลังวันปฏิวัติ 2475 - ศราวุฒิ วิสาพรม สนพ.มติชน เบื้องหลังการปฏิวัติ 2475 - กุหลาบ สายประดิษฐ์ สนพ.มิ่งมิตร คณะราษฎรกับการอภิวัติประชาธิปไตย 24 มิถุนา - ปรีดี พนมยงค์ สนพ.แม่คำผาง บทความทางวิชาการ วารสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือน ตุลาคม 2556 ธันวาคม 2556 มิถุนายน 2557 กรกฎาคม 2557 ธันวาคม 2558 มกราคม 2560 มิถุนายน 2560 มิถุนายน 2561 มิถุนายน 2562 มีนาคม 2563 เมษายน 2563 มิถุนายน 2563 วารสาร ฟ้าเดียวกัน ฉบับเดือน มกราคม - มีนาคม 2550 กรกฎาคม - กันยายน 2550 มกราคม - มีนาคม 2551 เอกสารอื่น ความทรงจำเกี่ยวกับการอภิวัฒน์สยาม 24 มิถุนายน 2475 พุทธินาถ พหลพลหยุหเสนา และของสะสมเกี่ยวกับเหตุการณ์ 2475 อีกมากมาย #mindsth #politicsth

thumb_up11thumb_downrepeat1chat_bubble