189 views

ผู้ผลิตจักรยานรายใหญ่ที่สุดของโลกผลิตไม่ทันความต้องการ ความต้องการจักรยานพุ่งสูงขึ้นในช่วงฤดูการแพร่ระบาดทำให้ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ที่สุดของโลกมีออเดอร์ล้นมือ Giant ผู้ผลิตจักยานรายใหญ่ที่สุดของโลกชี้แจงว่า เนื่องจากโรคโควิด -19 โรงยิมถูกปิดการเดินทางโดยรถประจำทางและรถไฟมีความจำกัด การออกกำลังกายกลางแจ้งจึงได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรกทำให้ยอดขายจักรยานพุ่งสูงขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้จักรยานขาดตลาด #MindsTH #News

thumb_up27thumb_downrepeat7chat_bubble