9 views

Bên xứ giãy chết, người lãnh đạo đất nước liên tục xuất hiện trên TV để báo cáo tình hình cho thiên hạ biết là chính phủ đã làm được cái gì cho người dân, giảm thuế ra sao, hỗ trợ chuyện gì, an sinh xã hội và phúc lợi như thế nào trong sinh hoạt đời sống. Chuyện đánh giặc bằng kinh tế chính trị cũng phải công khai để người dân an lòng. Vì đồng tiền mà chính phủ đang xử dụng cho công việc là của người dân bỏ ra để xây dựng đất nước. Còn ở thiên đường, ta bật TV lên nghe được có giảm giá thứ gì mừng quá chạy ra chợ mua thì sẽ bị chửi sml, vì giá trên TV vừa thông báo là của 1 năm trước. Rồi cũng báo cáo với dân là đã bàn họp xong và chuẩn bị xăng điện nước thuế sẽ tăng giá, chuẩn bị triển khai qui hoạch đất đai của người dân đang sinh sống ổn định mấy chục năm để xây dựng đất nước, còn đền bù ra sao thì hong có nói. Rồi cũng nghe hứa hẹn chuyện này chuyện nọ, nhưng phải đến cả năm 2030 - 40 mới làm được, còn muốn Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì chờ đến năm 2050. Ngoài ra còn bị tụi nhà đài nó chửi dân chúng như con súc vật, nó làm nhục, nó miệt thị đủ điều. Khinh miệt người lao động nghèo khó, mà nó không nghĩ là họ vẫn phải ngày ngày còng lưng đóng thuế cho bọn nó được leo lên TV ngồi trên đó nói bậy. Nhưng thôi không sao, cũng may là bác Trọng có lần nói trên TV "mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam". Hơn 10 năm rồi nhà tui hong có xài TV.

thumb_up5thumb_downrepeatchat_bubble1