23 views

ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม "บายศรีเรียกขวัญ ประชาธิปไตย" พบกับ กิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การปราศรัยโดย ภาคประชาชนอีสาน นักเรียนและเครือข่ายสมัชชานักศึกษาอีสาน กิจกรรมบายศรี/ระบายสี/ดนดรี/ลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ติดตามได้ที่ Facebook : - ดาวดิน สามัญชน - สมัชชานักศึกษาอีสาน - ขบวนการอีสานใหม่ พร้อมกัน 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น. ณ อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย ขอนแก่น #อีสานปลดแอกปลาแดกจงเจริญ

thumb_up6thumb_downrepeat1chat_bubble1