107 views
ฉันเป็น Hr. ที่โดนผู้บริหารสั่งให้ส่อง FB. ของคนที่มาสมัครก่อนรับทำงาน เป็นคำสั่งที่น่าขยะแขยงที่สุดตั้งแต่ทำงานมา ฉันเลือกที่จะเมินเฉยกับคำสั่งนี้ โดยที่มีการประเมินเงินเดือน และ โบนัสสิ้นปีค้ำคออยู่ หวังใจไว้อย่างเดียวถ้าปีนี้ฉันกลายเป็นพนักงานเกรด C ที่บ้านคงจะเข้าใจนะ 😓
thumb_up17thumb_downrepeat6chat_bubble3