139 views

ประกาศ..!! ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม "บายศรีเรียกขวัญ ประชาธิปไตย" พบกับ กิจกรรมมากมาย อาทิ เช่น การปราศรัยโดย ภาคประชาชนอีสาน นักเรียนนักศึกษาภาคอีสาน และ เครือข่ายสมัชานักศึกษาอีสาน บายศรี/ระบายสี/ดนดรี/ลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมกัน 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย ขอนแก่น..#mindsth #thailand

thumb_up30thumb_downrepeat8chat_bubble