48 views

อะ ขอลงความเห็นแบบนี้ จริงๆ คุณรับประกันไม่ได้หรอกว่าคนใน หรือแวดล้อมภายในจะดีกว่าข้างนอก ส่วนเรื่องทะเลาะ กับขัดแย้งน่ะ เรื่องปกติของการเมืองเลย ฝ่ายเดียวกันยังทะเลาะกันเองได้ แล้วได้อะไร? ได้เห็นธาตุแท้ของคนครับ ได้เห็นความอึดอัดของผู้น้อย (หรือผู้ใหญ่) ที่พบเจอกับเรื่องที่พูดกับใครก็ไม่ได้ เพราะคงไม่มีใครฟัง แล้วมันจะค่อยๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าแบบใดก็ตาม ทันทีที่เพดานเรื่องนี้ถูกยกสูงขึ้น สถานศึกษาหรือสนามรบการเมือง? อันนี้ผมคงให้ความเห็นดีๆ ไม่ได้ #MindsTH #Thailand #ThaiPolitics

thumb_up7thumb_downrepeat4chat_bubble