192 views
#สาธารณะรัฐไทย สาเหตุที่คนรุ่นเรายอมให้ครูตีจนไม้เรียวหักเพราะคนรุ่นเราถูกสอนให้ยอมรับการเป็นทาส แอกที่คนรุ่นเราแบกถ้าเอามันลงหลุมพร้อมพวกเราได้ก็อย่าส่งต่อให้คนรุ่นหลังเลย ขอให้คนรุ่นนี้มีสิ่งที่พวกเราไม่เคยมี
thumb_up17thumb_downrepeat4chat_bubble