111 views
นักเรียนทั้งหลาย รณรงค์ “ไว้ผมสั้นต้านเผด็จการ” สิ รับรอง วันรุ่งขึ้น มึงไว้ผมยาวยังไงก็ได้ #มิตรสหายท่านหนึ่ง
thumb_up14thumb_downrepeat6chat_bubble