39 views

สมองครูเมื่อกลายเด็ก สมองเด็กจึงเป็นครู นิ้วน้อยเมื่อชี้ชู ฝ่ามือเหี่ยวก็ห้อยค้าง ปัญญาปรีชาญาณ มาตกยุคอันไร้ยาง มือหนึ่งเคยชี้ทาง จะชี้นกให้เป็นไม้ เคลื่อนตีนขึ้นต่างหัว และเคลื่อนหัวเป็นตีนไป ยุวจะเป็นไท ชราทาสอนาถแท้ ฯ! .................................... (#นกต้องเป็นนก #ไม้ต้องเป็นไม้) สุขุมพจน์ คำสุขุม ครู,ผู้ประพันธ์ เจ้าของบทกวีนิพนธ์เรื่อง 'บ้านในหมอก' ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ #thailand #mindsth

thumb_up11thumb_downrepeat2chat_bubble