379 views
คนมักจะหลงลืมกันไปว่า Origin of "เสื้อเหลือง" ที่ก่อรูปมาก่อน "ม๊อบพันธมิตรฯ" ของสนธิลิ้ม ก็คือ "#ม๊อบเครือข่ายองค์กรครูทั่วประเทศ" ที่มากันมืดฟ้ามัวดินนับหมื่นคน รวมตัวกันหน้าลานพระบรมรูปทรงม้า ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 "ม๊อบครู" ถือเป็นม๊อบที่สร้างความตึงเครียดที่สุดตั้งแต่ทักษิณขึ้นสู่อำนาจ เกิดขึ้นจากความไม่พอใจที่ต้องย้ายจากการเป็น "ข้าราชการ" ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดท้องถิ่น (อปท.) ถือเป็นการเข้าปะทะกับโครงสร้างรัฐราชการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในวันนั้นม๊อบครูเคลื่อนขบวนไปปักหลักหน้าทำเนียบรัฐบาล ก่อน กรีดเลือด โกนหัวเพื่อเรียกร้องให้ "ทักษิณ ชินวัตร" นายกฯ ออกมารับเรื่องร้องเรียนด้วยตัวเอง พร้อมทั้งเรียกร้องให้ปลดนายรุ่ง แก้วแดง รมช.ศึกษาธิการ ที่พยายามผลักดันให้เกิดการถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัด อปท. พ้นจากตำแหน่งผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และให้ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทน ซึ่งต่อมาก็มีการโจมตีด่าทอ "จาตุรนต์ ฉายแสง" รมต.ศึกษาธิการ ในขณะนั้นอย่างรุนแรงด้วย (และก็คือพวกนี้นี่แหละที่เลยเถิดไปแจ้ง 112 ทักษิณ ในเวลาต่อมา) ....ในฐานะที่เคยร่วมทีมวิจัยเรื่อง #การกระจายอำนาจทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อเสนอในการปฏิรูปประเทศ พูดเลยว่า การหยุดชะงักของการถ่ายโอนครูไปสังกัดท้องถิ่นในครั้งนั้น ทำให้ #การกระจายอำนาจ ทั้งกระบวน ติดขัดไม่ขยับไปไหน มาจนถึงทุกวันนี้... ระบบโครงสร้างครูที่เป็นอยู่ ทำให้ครูจำนวนมากได้ประโยชน์จากระบอบอำนาจนิยม และรัฐราชการรวมศูนย์ ทั้งผลประโยชน์ในเชิงงบประมาณ การกีดกันคนภายนอก และใช้ประโยชน์จาก "ระบบอุปถัมภ์" กันได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ...ขณะที่การสร้างการเติบโตทางความคิดของเด็กๆ การสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ถือเป็นเรื่องรอง ในขณะที่การเชื่อฟังเผด็จการรัฐส่วนกลาง ถือเป็นโอกาสที่จะได้ปูนบำเหน็จ ...ลอยนวลกันมานาน มีส่วนในการทำลายรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย และ "หมิ่นเยาวชน" ที่เป็นหน่ออ่อนประชาชน มาทุกยุคทุกสมัย ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงครูล้าหลังเหล่านี้ซักที ถ่ายโอนไปสังกัดท้องถิ่นให้หมด อย่าให้เหลือซาก... . https://www.facebook.com/100000778074141/posts/3231564546879449/
thumb_up28thumb_downrepeat15chat_bubble