20 views

17.08.2020 Đài truyền hình trung ương VTV đã từng gọi những người bán hàng rong là "sống ký sinh" trên đường phố. Nặng nề hơn, hôm nay họ lại tiếp tục mạt sát những người bán hàng rong lương thiện như thế này là “ký sinh trùng"... Vì cuộc sống nghèo khó, những người bán hàng rong đã phải vất vả mưu sinh bằng chính mồ hôi sức lao động chân chính của mình thay vì ăn bám hay sống dựa dẫm vào người khác. Chỉ có những bọn luôn tìm cách cậy chức, cậy quyền, cậy ô dù che chắn để tham nhũng, bòn rút, ăn rỉa trên xương thịt của nhân dân, hút máu đồng bào thì mới là những con ký sinh trùng đúng nghĩa ! ____ Nguồn : Văn Lang ./.

thumb_up7thumb_downrepeat1chat_bubble1