115 views
ล่าสุดได้ยินผู้ใหญ่ที่รู้จักคนนึง บอกว่าเด็กไม่เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยที่แท้จริง เป็นหมากเกมส์ให้กับนักการเมือง มาเถียงครูฉอดๆ ถ้าเป็นครูจะตบให้ดิ้นอยู่ตรงหน้าเสาธงเลย กุฟังแล้วแบบ เออ ก็ไม่แปลกที่การศึกษาไม่เจริญ เพราะผู้ใหญ่กดขี่เด็ก ไม่เคยตั้งใจฟังในสิ่งที่เด็กกำลังบอก เขาบอกดีๆ พวกคุณก็ไม่ฟังไง พอเขาส่งเสียงให้ดังขึ้นก็หาว่าเถียงว่าก้าวร้าว เอะอะตบตี ถึงจะเด็กกว่าแล้วไง มีสมองมากกว่าแล้วกัน 🙄
thumb_up18thumb_downrepeat6chat_bubble