11 views

( theo Andrea Huynh )

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa công bố một tài liệu và bắt giữ một điệp viên Trung Quốc khác, một điệp viên làm việc trong CIA, CIA và FBI dán điệp tên Alexander Yuk Ching Ma , 67 tuổi. Ma sinh ra ở Hong Kong, sau đó nhập quốc tịch Mỹ, bắt đầu làm việc tại CIA năm 1982. Anh rời CIA năm 1989 và đến sống và làm việc tại Thượng Hải, Trung Quốc. Sau đó, anh trở lại Hawaii vào năm 2001 để làm việc tại FBI. Cứ vài tuần thì Hoa Kỳ bắt 1 tên dán điệp hán nô cũng đủ làm ĐCSTQ đứng ngồi không yên, TQ phải bị cộng đồng TG cô lập không nếu không thì TQ sẽ thống trị cả TG. Tàu hủ thúi sắp banh cmn chành😄

thumb_up5thumb_downrepeat1chat_bubble