12 views

( theo Andrea Huynh )

Hoa Kỳ cấm 38 chi nhánh Huawei ở 21 quốc gia và cấm bất kỳ nhà cung cấp phần mềm và thiết bị nào hợp tác với Huawei Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Ross ngày 17/8 tuyên bố sau khi Mỹ cấm các công ty công nghệ Mỹ sử dụng Huawei vào ngày 20/5, các quy tắc mới của Bộ Thương mại đã quy định rõ ràng rằng mọi việc sử dụng phần mềm của Mỹ hoặc thiết bị do Mỹ sản xuất để sản xuất sản phẩm cho Huawei đều bị cấm. Nếu sử dụng cần phải có giấy phép. VC có dám tẩy chay hàng Tàu khựa giống như Hòa Kỳ đã làm ko ta?🤔

thumb_up7thumb_downrepeat1chat_bubble