158 views

Nhắn tin gọi điện cháy máy đi bà con. Đây là số của Giám đốc VTV. Cần phải gọi điện, nhắn tin chất vấn anh ta về trách nhiệm. Chứ không thể chỉ một cậu phát thanh viên viết 1 câu xin lỗi trên FB rằng do nói nhịu và do khán giả hiểu sai ý được. Ít ra Ban biên tập Đài phải đăng lời xin lỗi trên sóng của VTV vào giờ vàng và ít nhất một người có trách nhiệm cao phải từ chức. Tôi Ngoc Vu đồng quan điểm với FB Hoàng Dũng, lãnh đạo VTV không thể để 1 BTV đứng ra viết vài lời XL trên FB được, phải xin lỗi công khai trên sóng truyền hình VTV.

thumb_up12thumb_downrepeat1chat_bubble2