65 views

ทีมึงอยากเป็นนายกยังแย่งผู้หญิงมาหน้าด้านๆ ทำไมมึงไม่รอให้ครบวาระแล้วลงสมัครแข่งกับเค้าแฟร์ๆ ล่ะ อ๋อลืมไป ถ้าเล่นตามเกมส์คนกระจอกอย่างมึงไม่มีวันชนะสินะ #อตอห #ไอ้เหี้ยประยุทธ์

thumb_up12thumb_downrepeat3chat_bubble