321 views

[ ขอแรงทุกคนมาร่วมกันสนับสนุนและแสดงความเห็นต่อร่างกฎหมายสุดร้อนแรงโดยพรรคก้าวไกลที่สภากำลังเปิดรับฟังความเห็น ] . เมื่อเราก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่และลงรับสมัครเลือกตั้ง เรามีการเปิดตัวชุดนโยบายที่ก้าวหน้าในทุกด้านของสังคมเพื่อ “คนไทยเท่าเทียมกัน ประเทศไทยเท่าทันโลก” . แม้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ แต่ผู้แทนราษฎรและพลพรรคอนาคตใหม่ก็ไม่ย่อท้อ เดินหน้า #สานต่อภารกิจอนาคตใหม่ ต่อไป โดยย้ายมาสังกัดพรรคก้าวไกล และเดินหน้าทำงานอย่างเต็มสูบเช่นเดิม และได้ยื่นร่างกฎหมายที่เราได้สัญญาเอาไว้เข้าสู่สภาแล้วหลายฉบับ . ซึ่งขณะนี้ มีร่างกฎหมายหลายฉบับที่สภาได้เปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว จึงอยากเรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความเห็นสนับสนุนร่างกฎหมายของพรรคก้าวไกล . -ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน รับรองสวัสดิการและการคุ้มครองที่คนทำงานจำเป็นต้องมีในยุคปัจจุบันและเท่าทันอนาคต https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=57 . -ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกเกณฑ์ทหาร เปลี่ยนเป็นระบบสมัครแข่งขัน สวัสดิการดี มีเกียรติ ก้าวแรกสร้างกองทัพทันสมัย https://www.parliament.go.th/section77/survey_commend.php?sid=129&id=82 . -ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ปลดล็อกข้อจำกัด แก้กฎหมายผูกขาดทางการค้า เปิดศักยภาพท้องถิ่น ให้โอกาสรายเล็กรายน้อยได้ลืมตาอ้าปากได้ https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=91&fbclid=IwAR0N0BXh0lBGDiejmyimCOiFIT6TodDuIp1h-BDEeh3L0NbXo4ofhZ1vJds . -ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม รับรองสิทธิให้ทุกคนโดยไม่แบ่งแยกเพศ ได้รับสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกัน ก้าวแรกของการสร้างความเท่าเทียมกันทางเพศของทุกคน (ล่าสุด ปิดรับฟังความเห็นแล้ว หลังเปิดรับฟังเพียง 1 เดือน แต่มีผู้แสดงความเห็นถึง 5.4 หมื่นคน สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา) https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=94 . -ร่าง พ.ร.บ.ฉุกเฉินฯ ให้ผู้ที่ใช้อำนาจต้องมีความรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจมาขึ้น และให้มีกลไกสภาผู้แทนราษฎรเข้ามามีส่วนตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=97 . ยังมีร่างกฎหมายของพรรคก้าวไกลที่ก้าวหน้าเท่าเทียมอีกหลายฉบับที่สภาเปิดรับฟังความเห็น และมีอีกหลายฉบับที่เพิ่งยื่นเข้าสภา รวมทั้งอีกหลายฉบับที่เรากำลังจะยื่นเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ดีกว่า สังคมที่ ”คนเท่าเทียมกัน ไทยเท่าทันโลก” . โปรดติดตามต่อไป . #ประชุมสภา #ก้าวไกล #ยกเลิกเกณฑ์ทหาร #สมรสเท่าเทียม #สุราก้าวหน้า #คุ้มครองแรงงาน #ให้มันจบที่รุ่นเรา

thumb_up43thumb_downrepeat22chat_bubble