11 views

LẠC NHAU GIỮA NGÃ TƯ ĐƯỜNG Ngày con nắng tắt ngang lưng chừng phố Có hai kẻ buông tay đi về phía không cùng Rồi từ đó người yêu thành xa lạ Dẫu đã từng hứa hẹn vẹn thủy chung. Ngày em chạm ngã tư đèn vừa đỏ Còn anh sang bên ấy sáng xanh đèn Ta lạc lối, lạc bàn tay nhau mãi Em giấu mình trăn trở với đêm đen. Một hôm gặp giữa ngã tư năm ấy Thấy dáng anh lầm lũi bước sang đường Em muốn gọi, môi ngập ngừng mấp máy Giữa chúng mình có còn là người thương!? Chậm một phút là mất nhau từ đấy Lối anh đi và em vốn khác đèn Mình lạc bước, lạc đời nhau mãi mãi Ngã tư đường, người cũ chẳng còn quen.

thumb_up5thumb_downrepeatchat_bubble