ครูคนที่..โกรธเด็กจนตัวสั่น..เอาโบว์ขาวรัดคอเด็กหญิง..จนหายใจไม่ออก..CSI LA ลงว่า..เป็นสลิ่มนกหวีดพันธ์ุแท้..#mindsth #thailand

thumb_up12thumb_downrepeatchat_bubble