76 views
รัฐไม่สามารถจัดการนักเรียน นักศึกษาได้ ตราบเท่าที่ยังมีการเปิดเรียน ต้องสั่งปิดโรงเรียนจึงจะหยุดกระบวนการนี้ได้ ซึ่งก็ไม่แน่ว่าจะหยุดได้เพราะนักเรียนมีกลุ่มไลน์ของตัวเอง แม้จะสั่งปิดโรงเรียนพวกเขาก็ยังสื่อสารกันได้อยู่ดี #เยาวชนปลดแอก
thumb_up5thumb_downrepeat3chat_bubble1