56 views

ดาวดิน สามัญชน / DaoDin Commoner @daodin_commoner · 2ชม. ประกาศถึงพี่น้อง นักเรียน นักศึกษา ประชาชน หากท่านรู้สึกว่าถูกคุกคาม เพียงเพราะแสดงความคิดเห็นทางการเมือง โทรแจ้ง สายด่วน @TLHR2014 #หยุดคุกคามประชาชน

thumb_up10thumb_downrepeat2chat_bubble