Kinh doanh ác tâm Trà dr thanh nào tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống covid ? Tổ sư bố lũ kinh doanh cơ hội, toàn nước lã + đường hoá chất + mất vệ sinh = Sản phẩm độc hại cho sức khoẻ. Thế mà dám nói láo nói bậy là phòng được dịch bệnh. Trục lợi bằng sức khoẻ người tiêu dùng, thì chỉ có thể là loại dã tâm độc ác.

thumb_up14thumb_downrepeatchat_bubble