43 views
285. ความล้มเหลวของการศึกษาไทยยังมี new low ได้ทุกวัน - อธิการ ผู้อำนวยการ ครู ส่วนมากเป็นสลิ่ม มี mind set ปลูกฝังให้รักชาติและกษัตริย์แบบบ้าคลั่งฝังหัว - ทำร้ายร่างกายเด็กแบบไม่ยั้ง - ลิดรอนสิทธิความเป็นมนุษย์ตั้งแต่การตัดผมแล้ว ตอนนี้คือริบโบว์ขาว หักคะแนนคนชูสามนิ้ว - ล่าสุด บอกการชูสามนิ้วเป็นสัญลักษณ์ของนาซี ครูเรียนจบอะไรมาค้าาาา
thumb_up7thumb_downrepeat1chat_bubble