129 views
เห็นข่าวที่นร.ชูสามนิ้วแล้ว น้ำตาจะไหล คือรู้สึกปริ่มมากที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนกลุ่มเล็กๆที่รับไม่ได้กับการเมืองแบบนี้ คือรู้สึกได้เลยว่าเราไม่ได้อยู่แค่ตัวคนเดียวยังมีคนอีกหลายคนที่อยู่ฝั่งกับเรา (โดยส่วนตัวคือคนรอบข้างฝุ่นไม่ค่อยจะอินกับการเมืองกัน เค้ายังมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวกันอยู่ )
thumb_up24thumb_downrepeat6chat_bubble