122 views
ครูที่กำลังคุกคามนักเรียนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย​ พวกท่านไม่ใช่ครู​ ท่านเป็นแค่คนที่รับจ้างสอนนักเรียนแค่นั้น รับใช้เผด็จการ​จนกล้าขายจิตวิญญาณ​ของความเป็นครู #ไทกร #ประชาชนปลดเเอก
thumb_up25thumb_downrepeat8chat_bubble