148 views
ถ้าเราเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ถูกครูตบโทรศัพท์ปลิว รับรองว่าเรื่องจะจบที่โรงพัก ไม่คุยเรื่องรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จากปากของคนที่เรียกตัวเองว่าครู
thumb_up26thumb_downrepeat7chat_bubble1