34 views
ถ้ากูเป็นผอ.รร. นี่กุไม่กลัวอิเผด็จการหน้าไหนทั้งนั้น เอาเลยลูกนี่คือพื้นที่การแสดงออกของพวกหนู ครูจะปกป้องหนูเอง .... เสียดายกุเป็นแค่ยายแก่คนหนึ่ง
thumb_up7thumb_downrepeat1chat_bubble2