122 views
เราว่าครูไม่สลิ่ม ครูที่เห็นด้วยกับเยาวชนมีเยอะแหละ แต่เขาเลือกจะเงียบอยู่เฉยเพราะอาจถูกครูผู้ใหญ่ที่เป็นสลิ่ม หนักสุดเลยคือ ผอ. หรือ ผอ.เขตที่ไม่เข้าใจ อาจถูกสอบสวนได้ว่าปล่อยให้เด็กชูสามนิ้วได้ยังไง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการลงโทษเด็กหรือโมโหกับสิ่งที่ตนไม่เห็นด้วยแล้วลงกับเด็กก็ไม่สมควร
thumb_up17thumb_downrepeat7chat_bubble