36 views
อย่าบอกว่าไม่ใช่เรื่องของเด็กนะ กว่าจะเข้ามหาลัยได้สอบร้อยแปดพันอย่างหมดค่าสอบเท่าไหร่ ค่าเรียนพิเศษเท่าไหร่ แล้วทำไมเด็กต้องไปเรียนพิเศษ
thumb_up10thumb_downrepeat1chat_bubble