11 views

ACE nhìn xem nó là ai từ đâu đến ..và sẽ hiểu gì sao nó nâng giá điện cao ngất ngưỡng..Tin hay không tùy anh chị em .

thumb_up6thumb_downrepeat1chat_bubble